Byte av belysningsarmaturer till energieffektiv LED-belysning

Installera byter ut belysningsarmaturer på brygga till energieffektiv LED-belysning.

Kund: Reimers Båtsällskap