Renovering av tvättstugor åt Huge Fastigheter

I samband med att Huge Fastigheter renoverar 5 st tvättstugor i Vårby är Installera anlitad för att utföra elarbeten.
Beställare: Nolimo Entreprenad/Huge Fastigheter