ROT-avdrag

Avdragsgilla kostnader

Installera SW AB / ROT-avdrag

Som fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare kan du ha rätt till skattereduktion på arbetskostnaden vid reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad av din fastighet, det så kallade ROT-avdraget.

Skattereduktion för rotarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

Vill du utnyttja ROT-avdrag för arbeten som Installera utför ansöker vi om detta och begär utbetalning från Skatteverket i samband med fakturering. Det är du som kund som har det fulla ansvaret för att samtliga villkor för skattereduktion är uppfyllda.

I de fall Skatteverket avslår ansökan om ROT-avdrag faktureras du som kund istället den resterande delen av arbetskostnaden i efterhand.


Skatteverket informerar om ROT

På Skatteverkets informationssidor kan du läsa mer om ROT-avdraget. Du har också möjlighet att ta reda på om du har rätt till skattereduktion och/eller hur mycket du har kvar att utnyttja.

Till skatteverkets hemsida →


Ansök om ROT för arbeten Installera har utfört i din bostad

För att vi ska kunna ansöka om ROT-avdrag för arbeten vi har utfört i din bostad måste du tillhanda uppgifter om fastigheten eller bostadsrätten. Detta gör du enklast genom att fylla i vårt faktureringsformulär.

Fyll i formulär →

Back to Top