Norvik Hamn

Entreprenad
  • Norvik Hamn
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Projektbeskrivning
BESTÄLLARE:  RA Bygg
SLUTKUND: Stockholms hamnar
PROJEKTTID: 2019-2020
Under perioden 2019-20 utför Installera elinstallationer i två nya fastigheter som uppförs i den nya hamnstaden Norvik Hamn.
Foto: Stockholms Hamnar