FASTIGHETER OCH SERVICE

En stor del av våra uppdrag består av stambyten, hyresgästanpassningar, energieffektivisering och återkommande underhåll av fastigheter. Bland annat så felsöker vi belysning och uttag, utför armaturutbyten, kompletterar befintliga elanläggningar med jordfelsbrytare och uppgraderar med automatsäkringar, samt uppgraderar befintliga elanläggningar till gällande standard.

Vi har ramavtal på service och underhåll av elanläggningar med flera stora fastighetsförvaltare och fastighetsägare. Genom att teckna serviceavtal med oss säkerställer ni ett professionellt underhåll av er elanläggning och får på så sätt en säkrare drift och en lägre totalkostnad.