JOBBA HOS OSS

Installera är ett bolag med korta beslutsvägar och en platt organisation. Vi har en stark företagskultur där respekt, samarbete, utveckling och trivsel står i fokus.

Hos oss jobbar människor med varierad erfarenhet och kompetens. Det vi alla har gemensamt är en stark servicekänsla och ett stort engagemang för vårt arbete, våra kunder och för varandra. Det skapar en stark gemenskap och lagkänsla. Allas insatser är lika viktiga för helheten.

Vi tror på långsiktighet och vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare. Genom ett personligt ledarskap där varje medarbetare bemöts utifrån individuellt behovarbetar vi dagligen med att skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna och vilja ta ansvar, känna sig delaktiga och utvecklas.

För att vårt arbete alltid ska utföras med säkerhet, kvalité och för att stärka våra medarbetares motivation och kompetens arbetar vi kontinuerligt med att vidareutbilda och utveckla våra medarbetare inom olika områden både individuellt och gemensamt.

 

Vi träffas för gemensamma arbetsmöten en gång per månad och anordnar ofta aktiviteter utanför arbetstid.